Er du vår nye CNC operatør?

 

Er du ambisiøs og sulten på nye utfordringer? Har du lyst å jobbe i en liten solid bedrift i kraftig vekst?
Vi søker CNC operatør som trives med en svært varierende produksjon og til tider hektisk arbeidsdag.

 

 

 Arbeidsoppgaver
-    Betjene CNC maskin(er)
-    Programmering, Mazatrol, Mazacam, Gibbcam
-    Verktøyrigging
-    CNC maskinering
-    Måling og dokumentering av maskinerte mål
-    Kappe material
-    Daglig vedlikehold av verktøy og maskiner

 

 Arbeidsoppgaver for de ekstra sultne
-    Delta i utvikling av bedriften
-    Delta i prising og utarbeidelse av tilbud
-    Delta i planlegging, klargjøring og organisering for produksjon
-    Innkjøp av verktøy, material, tjenester osv. 
-    NDT og DT (PT, MT og hardhetstest)

 Kvalifikasjoner 
-    God teknisk og praktisk forståelse
-    God forståelse av tegninger og spesifikasjoner
-    Erfaring med komplekse deler og prototyper
-    Min 3 års erfaring fra Integrex eller andre typer flerfunksjonsmaskiner
-    Erfaring med programmering (Erfaring med Mazatrol eller Gibbscam

     foretrekkes) 
-    God arbeidsmoral og engasjert i faget
-    Pålitelig, samarbeidsvillig og omgjengelig
-    Selvstendig, effektiv, strukturert og løsning orientert

 

 Vi tilbyr
-    Spennende og varierende arbeidsoppgaver i og utenfor maskin, med både enkle og komplekse deler samt prototyper og små serier
-    Arbeid i godt vedlikeholdte moderne maskiner, med et stort utvalg moderne verktøy og programvarer.
-    Store muligheter for personlig utvikling

-    Opplæring
-    Fleksibel arbeidstid
-    Trivelig og uformelt arbeidsmiljø i moderne, trivelige og effektive lokaler
-    Mulighet til å utvikle og skape sin egen arbeidsplass
-    Subsidiert kantine
-    Konkurransedyktige betingelser

 

Om arbeidsgiveren
DSM AS er en liten solid bedrift som i dag består av to erfarne og dyktige operatører som har en brennende interesse for maskinering.
Vi har ambisjoner om ytterligere vekst og har derfor behov for flere dyktige operatører. Vi har en MAZAK IG 400x2500mm CNC maskin, og en MAZAK IG I450Hx2500mm på vei. 
Vi tør påstå at vi har noen av de beste maskinene, verktøyene og programvarene på markedet.
Bedriften har en solid økonomi og vi er opptatt av å gjøre gode langsiktige investeringer i både drift og ansatte.
Vi holder til i moderne, trivelige og effektive lokaler i Gjesdal næringspark på Skurve.


Interessert? Kontakt oss på jobb@dsm-as.no, får du ikke svar umiddelbart, vennligst sjekk søppelpost.
Interessert og kvalifisert, men ønsker mer info? Ring Daniel Seldal på tlf +47 950 59 945 for uforpliktende prat.

Snapchat-952647024.jpg
Snapchat-1457345295.jpg
Snapchat-1978816427.jpg
Snapchat-1714519338.jpg
Snapchat-1978984686.jpg
 

Specialist at Machining

 

Specialist at machining

DSM AS is a company specialized in rapid response machining.

We therefore have a variety of other in-house services, as sawing, cold root rolling, phosphating, hardness testing, NDT, glass blasting, etc.

We also have a large network of extremely dedicated partners/suppliers that helps us whit services like deep hole boring, EDM, hardening, nitriding, HVOF, hard facing, cladding, licence threads, gas/plasma/water cutting, xylan, painting etc. All services are performed to familiar International standards and/or special procedures.

Contact:

DSM AS

Skurvebakkane 22

4331 Ålgård

Norway

      +47 950 59 945

       

DSM AS er spesialist på maskinering med konkurransedyktige priser

We perform CNC machining in a state-of-the-art machine park, with the best tools on the market. Our employees are experts in advanced machining, highly dedicated and experienced.

This resulting in that we produce products of the very highest quality fast and efficiently.

 

Our employees also monitor the products throughout the organization, which means that we have extreme control over the entire processes and minimize the chances of deviations.

These are some of the reasons why we work efficiently and cost-consciously, so we are extremely fast and competitive..

Production

 
 

Machines and equipment

CNC Machine 1

Mazak IG 400 x 2500mm

Produced 08-2013

 

- Max swing Ø760mm

 

- Max lenght 2500mm

 

- Hole through spindle Ø102mm

 

- Chuck Ø315mm

 

- Simultaneous 5 axis 

 

- 80 plcs tool magazine

- Work rest Ø52-Ø380

 

- 70 Bar high pressure coolant

- Renishaw probe

Maskin_edited.jpg
INTEGREXi450HS_SmoothAi_800-600jp.png

CNC Machine 2 

(Operational at the end of 2021)

Mazak IG I450H x 2500mm

Produced ??-2021

 

- Max swing Ø810

 

- Max lenght 2500mm

 

- Hole through spindle Ø102mm

 

- Chuck Ø315mm

 

- Simultaneous 5 axis 

 

- 112 plcs tool magazine

- Work rest Ø35-Ø340

 

- 70 Bar high pressure coolant

- Renishaw probe

- 3 plcs long tool stocker (1m)

CAD/CAM

 

GibbsCAM

 

- Full package, simultaneous 5 axis, volumill, 3D,etc.

MazaCAM

- Editor and CAD-import

SAW

 

MEBA 560A

 

- Cuts up to Ø560mm Round and 560x700 Rectangular

 
 

Threads

We hold a variety software, gauges and equipment for different types of special threads as

- API NC according to API spec 7

- API REG according to API spec 7

- API FH according to API spec 7

- API Sharp-tread tubing: Non-upset (NUE) and External-upset (EUE) according to API spec 5A and B (Sharp vee) (Sharp EU)

- PAC

- Rachet and butress

Cold root rolling

We have equipment and procedures to cold root roll thread forms as,

V0.038 / V0.040 / V0.050 and H90

Our equipment can apply up to 8 tons of force. 

Materials

We have a large network of suppliers around the world, that's supping us with high quality material to a large variety specs and standards.  

We also hold large stock of high quality materials, to be able to deliver fast and predictably.

- AISI 4140 80ksi according to NACE MR 0175 (Ø2-Ø9,5'')

- AISI 4145 125ksi according to API 6A (Ø2-Ø9,5'') 

- AISI 4330 150ksi according to API 6A (Ø3-Ø8,75'') 

- Tubes and bored bars in different dimensions and qualities, according to NACE MR 0175, API 6A, API 5CT etc.

- Alloy 718 (Inconel 718) according to API 6A (Ø0,625-Ø2,5'')

- Alloy 500 (Monell K-500) according to API 6A (Ø1,75-Ø2,5'')

- Aluminium 6082 - T6 (Ø16-Ø320mm)

 

News

11.02.2021

We have hired a highly skilled and dedicated senior CNC operator!

As well as we have ordered MAZAK INTEGREX i-450H x 2500mm

We are still considering to hire more operators to run skift on the machines.

If you are a highly skilled and dedicated CNC operator with Integrex experience, and are looking for new challenges, please contact us!

INTEGREXi450HS_SmoothAi_800-600jp.png

Foundation for the new machine
 

14.06.2021

 

Gallery

 

Are you our new CNC operator?

 

Are you ambitious and hungry for new challenges? Do you want to work in a small solid company in strong growth?

We are looking for a CNC operator who enjoys a very varied production and at times a hectic working day.

 

 

Tasks

- Operating CNC machine(s)

- Programming, Mazatrol, Mazacam, Gibbcam

- Tool rigging

- CNC machining

- Measurement and documentation of machined parts

- Cut material

- Daily maintenance of tools and machines

 

 Tasks for those who are extra hungry

- Participate in the development of the company

- Participate in pricing and preparation of quotes

- Participate in planning, preparation and organization for production

- Purchase of tools, materials, services, etc.

- NDT and DT (PT, MT and hardness test)

 Qualifications

- Good technical and practical understanding

- Good understanding of drawings and specifications

- Experience with complex parts and prototypes

- Minimum 3 years of experience with Integrex or other types of multifunction machines

- Programming experience (Experience with Mazatrol or Gibbscam is preferred)

- Good work ethic and engaged in the subject

- Reliable, cooperative and sociable

- Independent, efficient, structured and solution oriented

 

We offer

- Exciting and varied work tasks in and outside the machine, with both simple and complex parts as well as prototypes and small series

- Work in well-maintained modern machines, with a large selection of modern tools and software.

- Good opportunities for personal development

- Training

- Flexible working hours

- Pleasant and informal work environment in modern, pleasant and efficient premises

- Opportunity to develop and create your own workplace

- Subsidized canteen

- Competitive conditions

 

About the employer

DSM AS is a small solid company that today consists of two higly skilled and experienced senior operators who have a burning interest in machining.

We have ambitions for further growth and therefore need more skilled operators on our team. We have a MAZAK IG 400x2500mm CNC machine, and a MAZAK IG I450Hx2500mm on the way.

We dare say that we have some of the best machines, tools and software on the market.

The company has a solid economy, and we are keen to make good long-term investments in both operations and employees.

We are located in modern, pleasant and efficient premises at Skurve in Gjesdal business park.

Interested? Contact us at jobb@dsm-as.no, if you don't receive an answer immediately, please check spam.

Interested and qualified, but want more info? Text or call Daniel Seldal at tel. +47 950 59 945 for a non-committal chat.

Snapchat-952647024.jpg
Snapchat-1457345295.jpg
Snapchat-1978816427.jpg
Snapchat-1714519338.jpg
Snapchat-1978984686.jpg
 

QHSE

We follow the local regulations and work towards NS-EN ISO 9001.